นโยบายและข้อกำหนดต่างๆ

ข้อกำหนดและโปรโมชัน

ข้อกำหนดและโปรโมชัน

ข้อกำหนดสำหรับโปรโมชัน

1. โปรโมชันลูกค้าใหม่ โปรโมชันเงินฝาก หรือโปรโมชันใดๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตไม่สามารถถอนได้ (ถอนไม่ได้)

2. เรามีอำนาจเต็มที่ในการยกเลิกโปรโมชันทั้งหมดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เมื่อลูกค้าละเมิดเงื่อนไขการใช้บริการ ดังนี้

  • จงใจใช้บัญชีของลูกค้ารายอื่นเพื่อรับโปรโมชัน
  • การกระทำใดๆ ที่เราถือว่าเป็นการฉ้อฉล

3. บริษัทมีสิทธิ์ในการยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขรายการโปรโมชันการขายทั้งหมดโดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า