นโยบายและข้อกำหนดต่างๆ

นโยบายการต่อต้านการฟอกเงิน

นโยบายการต่อต้านการฟอกเงิน

นโยบายการต่อต้านการฟอกเงิน

IUX Markets มีอำนาจในการป้องกันการกระทำใดๆ ที่เป็นการฟอกเงิน

IUX Markets ได้ปรับปรุงนโยบายต่อต้านการฟอกเงินเพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานของเราปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการฟอกเงินอย่างเหมาะสม ในขณะที่ให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศแก่ลูกค้า

IUX Markets ถูกควบคุมโดย Anti-Terrorism Financing and Reduction of International Money Laundering Laws เราจึงได้ออกแบบนโยบายต่อต้านการฟอกเงินเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมาย และลดความเป็นไปได้ในการมีส่วนร่วมในการฟอกเงินผ่านการทำธุรกรรมใน CFD ดังนั้น IUX Markets จึงจำเป็นต้องรวบรวมเอกสารดังต่อไปนี้ หลักฐานยืนยันตัวตน เช่น หนังสือเดินทางหรือใบขับขี่ หลักฐานแสดงถิ่นที่อยู่ เช่น ค่าสาธารณูปโภคหรือค่าโทรศัพท์