นโยบายและข้อกำหนดต่างๆ

ข้อกำหนดและเงื่อนไข บัญชี $30 Welcome Standard Bonus

ข้อกำหนดและเงื่อนไข บัญชี $30 Welcome Standard Bonus

ข้อกำหนดและเงื่อนไข บัญชี $30 Welcome Standard Bonus

1. ข้อกำหนดทั่วไป

1.1 เงื่อนไขในการรับโบนัสบัญชี $30 Welcome Standard Bonus จะถูกกำหนดภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัท

1.2 บัญชี $30 Welcome Standard Bonus อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัทซึ่งแตกต่างจากบัญชีอื่นๆ เงื่อนไขในการรับโบนัสบัญชี $30 Welcome Standard Bonus เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในที่นี้

1.3 บัญชี $30 Welcome Standard Bonus มีไว้เพื่อจุดประสงค์เบื้องต้นสำหรับลูกค้าใหม่เท่านั้น และโบนัส $30 Welcome Standard จะอยู่ในบัญชี $30 Welcome Standard Bonus เท่านั้น โดยไม่ต้องทำการฝากเงิน

1.4 บัญชี $30 Welcome Standard Bonus สามารถขอรับได้เพียงครั้งเดียวต่อผู้ใช้หนึ่งราย และมีการให้บริการแค่บางประเทศเท่านั้น

1.5 บัญชี $30 Welcome Standard Bonus มีเงื่อนไขการซื้อขายที่แตกต่างจากประเภทบัญชีจริง เงื่อนไขการซื้อขายเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด หากลูกค้าต้องการทบทวนเงื่อนไขการเทรด พวกเขาสามารถตรวจสอบได้ที่ปุ่ม “เงื่อนไขการถอน (!)” บนหน้าบัญชีบนแดชบอร์ดของเว็บไซต์ทางการของ IUX Markets

1.6 บัญชี $30 Welcome Standard Bonus ไม่มีวันหมดอายุ แต่บัญชีนี้จะถูกลบออกเมื่อยอดเงินทุนในบัญชีเท่ากับศูนย์หรือเมื่อลูกค้าถอนกำไรทั้งหมดสำเร็จ ลูกค้าไม่สามารถเปิดใช้งานบัญชีนี้อีกครั้งหลังจากเงื่อนไขดังกล่าว

1.7 บัญชี $30 Welcome Standard Bonus มีให้บริการในสกุลเงิน USD เท่านั้น

1.8 บัญชี $30 Welcome Standard Bonus จะถูกสร้างขึ้นอัตโนมัติหลังจากที่ลูกค้าเปิดบัญชีนี้เสร็จสมบูรณ์แล้ว คือการยืนยันตัวตนและยืนยันบัญชีธนาคารได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว 

1.9 IUX Markets Limited. ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธบัญชี $30 Welcome Standard Bonus หากหมายเลข IP ซ้ำกัน บริษัทจะถือว่าผิดเงื่อนไขและถูกตัดสิทธิ์จากการรับโบนัสทันที

1.10 เงินเริ่มต้น $30 ในบัญชี $30 Welcome Standard Bonus สามารถใช้ในการเทรดของคุณและกำไรจากบัญชีนั้นสามารถถอนออกได้ อย่างไรก็ตามโบนัสเริ่มต้นนั้นไม่สามารถถอนออกได้

1.11 สามารถตรวจสอบจำนวนกำไรขั้นต่ำและสูงสุดที่สามารถถอนได้ที่ปุ่ม “เงื่อนไขการถอน” บนแดชบอร์ดเว็บไซต์ทางการของ IUX Markets

1.12 ลูกค้าแต่ละรายสามารถส่งคำขอถอนกำไรจากบัญชี $30 Welcome Standard Bonus ได้เพียงหนึ่งครั้งเท่านั้น

1.13 ยอมรับและเห็นชอบที่จะปฏิบัติตามการเปลี่ยนแปลง การปรับปรุง และ/หรือการเปลี่ยนแปลงเช่นนี้ ของ บัญชี $30 Welcome Standard Bonus รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดของบริษัท

1.14 IUX Markets มีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณาการจับคู่บางส่วนหรือทั้งหมดของที่อยู่ IP หรือสัญญาณอื่นๆ เราจะลบบัญชี $30 Welcome Standard Bonus ของลูกค้า รวมถึงกำไรขาดทุนรวม

1.15 ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบัญชี $30 Welcome Standard Bonus ในฉบับภาษาอังกฤษจะได้รับการพิจารณา เนื่องจากความแตกต่างในการแปลจากภาษาอื่น ๆ อาจมีความคลาดเคลื่อน

1.16 เฉพาะโพซิชั่นที่ใช้เวลานานกว่า 5 นาทีเท่านั้นที่จะได้รับการพิจารณาสำหรับเงื่อนไขเหล่านี้

1.17 ไม่สามารถโอนโบนัสนี้จากบัญชีหนึ่งไปยังอีกบัญชีหนึ่งหรือโอนภายในได้

1.18 บัญชี $30 Welcome Standard Bonus จะไม่สามารถรับค่าคอมมิชชั่นจากโปรแกรมพันธมิตร LotBack

1.19 หากคุณปิดออเดอร์บางส่วน บริษัทไม่อนุญาตให้ใช้ออเดอร์นั้นพิจารณาพร้อมกับเงื่อนไขการถอน แต่ยอดคงเหลือจะยังคงนับเป็นกำไรหรือขาดทุนตามปกติ

1.20 หากลูกค้าเฮดจ์จิ้งในโพซิชั่นที่พวกเขาเปิด เราจะพิจารณาเฉพาะโพซิชั่นที่ปิดครั้งแรกใน “เงื่อนไขการถอน”

1.21 กำไรทั้งหมดที่ได้รับและถอนออกจากบัญชี $30 Welcome Standard Bonus จะถือเป็นโมฆะ หากเจ้าของบัญชีให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง เป็นเท็จ หรือทำให้เข้าใจผิดในระหว่างขั้นตอนการลงทะเบียน

1.22 ข้อพิพาทหรือความเข้าใจผิดที่อาจเกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากข้อกำหนดของแคมเปญจะได้รับการแก้ไขโดย IUX Markets Limited. ในแนวทางที่นำเสนอทางออกที่ยุติธรรมที่สุดแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เมื่อมีการตัดสินใจดังกล่าวแล้ว ให้ถือเป็นที่สิ้นสุดและ/หรือมีผลผูกพันทุกฝ่าย

1.23 ลูกค้ายอมรับว่าข้อมูลที่ให้ไว้ในระหว่างขั้นตอนการลงทะเบียนอาจถูกใช้โดยบริษัท ทั้งในบริบทของแคมเปญบัญชีเครดิตและเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดอื่นใด


2. เงื่อนไขในการรับโบนัสบัญชี Welcome Standard Bonus $30

2.1 ผู้ที่สามารถรับโบนัสบัญชี $30 Welcome Standard Bonus จะต้องเป็นลูกค้าใหม่และยังไม่ได้เปิดบัญชีกับ IUX Markets

2.2 ลูกค้าต้องยืนยันตัวตนและบัญชีธนาคาร และเปิดบัญชี $30 Welcome Standard Bonus สำเร็จ


3. เงื่อนไขการถอน

3.1 ต้องปิดออเดอร์ทั้งหมดก่อนจึงจะสามารถถอนได้

3.2 ลูกค้าสามารถส่งคำขอเพียงครั้งเดียวเพื่อถอนกำไรจากบัญชี $30 Welcome Standard Bonus 

3.3 เมื่อถอนสำเร็จ บัญชี $30 Welcome Standard Bonus จะถูกปิดอย่างถาวร


4. เงื่อนไขการพิจารณาลูกค้าที่ได้รับเชิญจากลิงค์คำเชิญ

4.1 ลูกค้าที่ได้รับเชิญจะต้องยังไม่ได้เปิดบัญชีกับ IUX Markets หรือที่เรียกว่าลูกค้าใหม่

4.2 จำนวนผู้ที่ได้รับเชิญจะถูกนับก็ต่อเมื่อผู้ที่ได้รับเชิญได้รับการตรวจสอบยืนยันตัวตนและบัญชีธนาคาร และเปิดบัญชี $30 Welcome Standard Bonus สำเร็จแล้วเท่านั้น


5. ข้อกำหนดคุณสมบัติ

5.1 ข้อเสนอนี้มีให้สำหรับ IUX Markets ตามข้อกำหนดทางธุรกิจอื่นๆ และนโยบาย ให้บริการแก่ลูกค้าที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

5.2 IUX Markets เสนอ “บัญชี $30 Welcome Standard Bonus ” แก่ลูกค้าในบางประเทศ ตามดุลยพินิจและเขตแดนที่เหมาะสม และในขอบเขตที่ IUX Markets เห็นว่ามีให้บริการ

5.3 สงวนสิทธิ์เฉพาะสำหรับลูกค้าที่สามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้เท่านั้น สัญญาภายใต้กฎหมายท้องถิ่นที่บังคับใช้และอยู่ใน “บัญชี $30 Welcome Standard Bonus”

5.4 ผู้เข้าร่วมใน “บัญชี $30 Welcome Standard Bonus ” ต้องมีอายุมากกว่า 18 ปีหรือมีสิทธิ์ในประเทศที่ลูกค้าอาศัยอยู่ หากลูกค้าเป็นผู้เยาว์ พวกเขาจะไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมโปรแกรม

5.5 โบนัสนี้สามารถใช้ได้โดยการจำกัดที่อยู่ IP หาก IP นั้นซ้ำกัน บริษัทจะถือว่าผิดเงื่อนไขและตัดสิทธิ์ทันที

5.6 มีการจำกัดให้เข้าร่วมในฐานะ “คนกลาง/ผู้ร่วมงาน” ใน “บัญชี $30 Welcome Standard Bonus ” หากคุณลงทะเบียนใน “บัญชี $30 Welcome Standard Bonus” ซึ่งมีการลงทะเบียนโดยไม่มีข้อจำกัด ที่อยู่ IP ของผู้เข้าร่วมรายอื่นใน “บัญชี $30 Welcome Standard Bonus ” IUX Markets ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาว่าการแข่งขันนี้จะมีผลทันทีหรือไม่ “คนกลาง/ผู้เกี่ยวข้อง” เมื่อใช้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ เว้นแต่บริบทจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น รวมถึงบุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ ที่มีความสัมพันธ์กับผู้เข้าร่วมใน “บัญชี $30 Welcome Standard Bonus” คือ:

ก. สมาชิกในครอบครัว เช่น พี่น้อง คู่สมรส บรรพบุรุษ ผู้สืบสันดาน และหลักประกันของลูกหลาน

ข. บุคคลหรือนิติบุคคลที่เข้าร่วมใน “บัญชี $30 Welcome Standard Bonus ” ทางตรงหรือทางอ้อมผ่านพ่อค้าคนกลางตั้งแต่หนึ่งคนขึ้นไปไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม คนกลางถูกควบคุมโดยหรืออยู่ภายใต้ข้อบังคับกับผู้เข้าร่วมใน “บัญชี $30 Welcome Standard Bonus ” เพื่อจุดประสงค์ในที่นี้ คำว่า “การควบคุม” (รวมถึงความสัมพันธ์ของ “การควบคุมโดย” และ “ตามข้อบังคับ”) ใช้กับเงื่อนไขใดๆ ใน “บัญชี $30 Welcome Standard Bonus ” หมายถึงความเป็นเจ้าของทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยคนกลางหนึ่งคนขึ้นไปที่มีอำนาจในการนำนโยบายการจัดการของบุคคลหรือนิติบุคคล


6. คำเตือนความเสี่ยง

6.1 ลูกค้าควรพิจารณาอย่างถี่ถ้วนก่อนทำการซื้อขาย แม้ว่าโบนัสจะสามารถใช้ได้ประโยชน์ในการสั่งซื้อ

6.2 ลูกค้าต้องตระหนักดีถึงความเสี่ยงในการซื้อขายในตลาด CFD แม้ว่าจะเป็นโบนัสก็ตามสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการซื้อขายได้ ลูกค้าควรระมัดระวังในการซื้อขาย ความผิดพลาดที่เกิดจากความประมาทของลูกค้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในทุกกรณี

* บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกบัญชี $30 Welcome Standard Bonus ได้ตลอดเวลา*