Sự riêng tư&Điều khoản

Điều khoản và Điều kiện thưởng tiền gửi 35%

Điều khoản và Điều kiện thưởng tiền gửi 35%

Điều khoản và Điều kiện thưởng tiền gửi 35%

1. Điều khoản chung

1.1 Tiền thưởng 35% nạp tiền được xác định theo tài liệu này.

1.2 Phần thưởng 35% nạp tiền sẽ theo tài liệu này, khác với tiền thưởng mở tài khoản $30. Tài liệu này được sử dụng cho tiền thưởng 35% nạp tiền.

1.3 Để nhận được tiền thưởng 35%, bạn cần được xác minh danh tính.

1.4 Tiền thưởng 35% nạp tiền chỉ có thể nhận được tối đa $300 cho mỗi 1 người dùng

1.5 Tiền thưởng 35% nạp tiền không thể rút được.

1.6 Tiền thưởng 35% nạp tiền có thể được sử dụng trong giao dịch và rút tiền lãi theo “Điều kiện sử dụng khuyến mãi”

1.7 Công ty có quyền tặng tiền thưởng 35% nạp tiền như sau:

  • 1.7.1. Những người không xác minh với công ty.
  • 1.7.2. Những người đã xác minh, nhưng xác nhận không đầy đủ theo yêu cầu của công ty.
  • 1.7.3. Những người đã nhận được tiền thưởng.
  • 1.7.4. Những người sử dụng thông tin của người khác để mở tài khoản và xác minh.
  • 1.7.5. Những người đã vi phạm các điều khoản và điều kiện của công ty và khách hàng đã có khả năng gây thiệt hại cho công ty khi công ty cho là phù hợp.
  • 1.7.6 Những người sở hữu tài khoản Standard, Pro va Raw.

2. Điều Kiện Sử Dụng Khuyến Mãi

2.1 Tiền thưởng 35% nạp tiền có thể được sử dụng trong giao dịch như bình thường.

2.2 Tiền thưởng 35% nạp tiền có thể được sử dụng với tiền thưởng mở tài khoản $30 và số dư như bình thường.

2.3 Tiền thưởng 35% nạp tiền có thể được rút thông qua lợi nhuận. Trong trường hợp số dư lớn hơn tín dụng, số tiền thưởng sẽ được rút bằng số tiền đã rút.

2.4 Đối với tiền thưởng 35% nạp tiền, khi số dư đang được rút; trường hợp tín dụng số tiền lớn hơn số dư, tiền thưởng sẽ được rút theo tỷ lệ rút tiền 1:1


3. Cảnh báo rủi ro

3.1 Người dùng nên cân nhắc cẩn thận khi giao dịch, ngay cả khi tiền thưởng có thể được sử dụng làm lợi ích.

3.2 Người dùng nên nhận thức rõ về những rủi ro trong thị trường ngoại hối. Mặc dù người dùng có lợi ích về tiền thưởng, nhưng người dùng nên thận trọng khi giao dịch. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm về sự bất cẩn của người dùng.


4. Điều kiện

4.1 Ưu đãi này có sẵn cho IUX MARKETS theo các điều khoản của chúng tôi và các chính sách kinh doanh khác mà không ảnh hưởng gì. Những khách hàng đáp ứng các tiêu chí đủ điều kiện nhận ưu đãi (“Khách hàng đủ điều kiện”) như được nêu trong phần sau đây.

4.2 Đôi khi, “Chương trình tiền thưởng giao dịch” có thể được IUX MARKETS cung cấp cho những khách hàng mở tài khoản giao dịch thực với IUX MARKETS. Trong trường hợp những khách hàng đó được giới thiệu đến IUX MARKETS thông qua một trang web và/hoặc trang mạng xã hội cụ thể dưới hình thức quảng cáo cụ thể và/hoặc khảo sát từ trang web của IUX MARKETS và/hoặc trang mạng xã hội

4.3 IUX MARKETS cung cấp “Chương trình tiền thưởng giao dịch” cho khách hàng và/hoặc các quốc gia dựa trên quyền quyết định/khu vực hợp lý mà họ cho là phù hợp và trong phạm vi mà IUX MARKETS cho là được cung cấp.

4.4 Dành mọi quyền lợi cho khách hàng có thể tuân thủ hợp đồng hợp pháp chỉ ràng buộc theo luật hiện hành tại quốc gia cư trú trong “Chương trình tiền thưởng giao dịch” không giới hạn. Những người tham gia “Chương trình thưởng giao dịch” phải trên 18 tuổi hoặc đủ điều kiện ở các quốc gia mà khách hàng đang cư trú (Trẻ vị thành niên). Nếu bạn là trẻ vị thành niên, bạn không thể tham gia chương trình này

4.5 Việc tham gia với tư cách là “người trung gian/người có liên quan” trong “Chương trình thưởng giao dịch” bị hạn chế. Nếu bạn đã đăng ký trong “Chương trình thưởng giao dịch” bao gồm việc đăng ký không giới hạn, địa chỉ IP của những người tham gia khác trong “Chương trình thưởng giao dịch”, IUX MARKETS có quyền xác định xem sự trùng khớp này có hợp lệ ngay lập tức hay không. Đối với các mục đích ở đây, thuật ngữ “người trung gian/người có liên quan” khi được sử dụng trong các Điều khoản và Điều kiện này, trừ khi ngữ cảnh yêu cầu khác, bao gồm bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào có mối quan hệ với những người tham gia trong bất kỳ “Chương trình Tiền thưởng Giao dịch”, bao gồm nhưng không giới hạn:

  • a.) Các thành viên trong gia đình như anh chị em, vợ chồng, tổ tiên, con cháu và con ruột;
  • b.) Người hoặc pháp nhân tham gia “Chương trình tiền thưởng giao dịch”, trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua một hoặc nhiều người trung gian, trực tiếp hoặc gián tiếp. Người trung gian được kiểm soát bởi hoặc theo quy định với những người tham gia “Chương trình tiền thưởng giao dịch”. Đối với các mục đích ở đây, thuật ngữ “được kiểm soát” (bao gồm mối quan hệ của “được kiểm soát bởi” và “theo quy định”) khi nó áp dụng cho bất kỳ điều kiện nào.

Những người tham gia “Chương trình tiền thưởng giao dịch” có nghĩa là quyền sở hữu dù trực tiếp hay gián tiếp bởi một hoặc nhiều người trung gian có thẩm quyền lãnh đạo chính sách quản lý của một người hoặc pháp nhân.

4.6 Ngược lại, những người liên kết với IUX MARKETS và/hoặc trang web cụ thể và/hoặc trang web mạng xã hội mà IUX MARKETS thỉnh thoảng có thể sử dụng để quảng cáo và/hoặc khảo sát “Chương trình tiền thưởng giao dịch” sẽ không được phép tham gia.